Węże pożarnicze

Klasyfikacja węży ze względu na konstrukcję:

 • Węże wykładzinowe - są wężami o ściankach (oplotach) z przędzy naturalnej lub sztucznej (albo ich mieszaniny) wyłożonych dla uszczelnienia i zmniejszenia oporów przepływów wykładziną z gumy lub innego tworzywa plastycznego.
 • Węże wykładzinowe z okładziną - są to węże o ściankach tkanych z przędzy naturalnej lub sztucznej nasiąkliwej, z wykładzina gumową lub z innego tworzywa plastycznego. Na zewnątrz pokryte są okładziną gumową lub inną substancją plastyczną.
 • Węże parciane - charakteryzują się ściankami tkanymi z przędzy naturalnej, nasiąkliwej, która to po spęcznieniu pod działaniem cieczy zapewnia ich szczelność.


W zależności od przeznaczenia rozróżnia się typy węży:

 • H - dla hydrantów
 • W - do motopomp i autopomp.


Rozróżniamy następujące rodzaje węży tłocznych ze względu na średnicę wewnętrzną:

 • Węże pożarnicze o średnicy wewnętrznej 52 mm - W 52
 • Węże pożarnicze o średnicy wewnętrznej 75 mm - W 75
 • Węże pożarnicze o średnicy wewnętrznej 110 mm - W 110


W zależności od wyposażenia w łączniki rozróżnia się odmiany węży:

 • ŁA z łącznikami ze stopów aluminium
 • ŁM z łącznikami ze stopów miedzi
 • B bez łączników

 

Prądownice

             

Prądownice wodne do pomp pożarniczych.
Prądownice wodne stosowane w Straży pożarnej(proste) przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych. Stanowią zakończenie linii wężowych W52 i W75 zasilanych z samochodów gaśniczych wodno-pianowych lub motopomp. Prądownice wodne proste przydają się szczególnie w sytuacjach wymagających podawania zwartych strumieni gaśniczych na duże odległości lub w przypadku gdzie występuje konieczność wykorzystania dużej energii podawanego strumienia zwartego. Prądownice te mają zawory kulowe z oznaczeniami trzech pozycji, tj. STOP, Z i R - oznaczające odpowiednio zamknięcie prądownicy, przełączenie na strumień zwarty oraz przełączenie na strumień rozproszony. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej geometrii dyszy wylotowej i elementów przepływowych, prądownice charakteryzują się wytwarzaniem strumieni wodnych o bardzo dobrej zwartości, a wymienne dysze umożliwiają zmianę wydajności, a tym samym zmianę długości rzutu strumienia wodnego. Prądownice pistoletowe wytwarzają strumienie zwarte i rozproszone o regulowanym stopniu rozpylenia. Prądownice wodne TURBO wyposażone są w turbinkę zębatkową rozbijającą wypływający strumień wody na mgłę. Są przeznaczone do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych i zapewniają płynna regulację kąta bryłowego strumienia rozproszonego w zakresie od 0 do 120 stopni (tzw. parasol). Ponadto prądownice wodne TURBO posiadają możliwość płynnej regulacji wydajności wody w zakresie od 50 do 400 dm3/min. Mogą stanowić zakończenie linii gaśniczych wodno-pianowych lub wyposażenie szafek hydrantowych.

 

Hełm służy do zabezpieczenia głowy strażaka przed uderzeniami. Ma zabezpieczać także przed spadającymi przedmiotami i płonącymi elementami konstrukcji budynków. Dlatego powinien być w sposób prawidłowy osadzony i zamocowany na głowie oraz spełniać odpowiednie wymagania techniczne.

Hełmy Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego PH-5/Z-2000.
Charakterystyka ogólna. Hełm strażacki PH-5/Z-2000 przeznaczony jest do ochrony głowy przed urazami w czasie ćwiczeń i akcji ratowniczo-pożarniczych. Wykonany jest na licencji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w oparciu o PN-EN 443 "Hełmy strażackie". Skorupa hełmu wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego. Do zapewnienia pewnego osadzenia na głowie jest stosowana więźba umożliwiająca regulację wysokości noszenia hełmu oraz obwodu głowy co 5 mm w zakresie 54-62 cm. Hełm wyposażony jest w uchylny wizjer z daszkiem. Każdy hełm wyposażony jest w przypinaną rozłącznie osłonę karku. Kształt hełmu umożliwia bliskie podejście do źródła ognia nawet w ciasnych pomieszczeniach.

 

Hełm strażacki

Hełm chroni przed:

 • oddziaływaniem energii cieplnej,
 • uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową w przeszkody,
 • porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440 V.


Hełm może być stosowany przy niskich temperaturach. Hełm spełnia wymagania normy PN-EN 443 w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonych właściwości elektrycznych (oznakowanie E2, E3) i w zakresie odporności na niskie temperatury -20 stopni Celsjusza (oznakowanie **). Masa hełmu nie przekracza 1400g. Hełm umożliwia współpracę z aparatami oddechowymi typ W-70 produkcji FASER i PA-80 produkcji DRAEGER z maską panoramiczną PANORAMA NOWA typ ZS, RA, P produkcji DRAEGER, FENZY, AUER.

 

Obuwie

Obuwiem które zastąpiło popularne "Skutery" jest obuwie typu 946. Konstrukcja tych butów wzmocniona została metalowym zbrojeniem podeszwy oraz noska buta. Podniesione walory konstrukcyjne i ochronne buta stały się równocześnie w tym przypadku elementem eliminującym ten typ obuwia do ćwiczeń musztry pododdziałów szkolnych straży pożarnej.

Innym kierunkiem jest wyposażenie jednostek w obuwie firmy HAIX. Obuwie to mimo wysokiej ceny zjednało sobie wielu zwolenników gdyż w porównaniu z poprzednimi cechuje je znacznie większa trwałość. Jest ono wykonane z GORE-TEXU. Można w nim pracować w każdych niemal warunkach atmosferycznych w zakresie temperatur od -20 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza. Materiał wierzchni stanowi specjalnie impregnowana skóra wołowa. Technologia ta powoduje zwiększenie napięcia powierzchniowego cząsteczek wody, co wstrzymuje przesiąkanie. GORE- TEX- membrana klimatyczna zapewnia swobodne odprowadzenie potu i nadmiernej ilości ciepła, z jednoczesnym zapewnieniem nieprzemakalności.

 

Autopompy i Motopompy

Motopompę stanowi agregat, składający się z pompy i napędzającego ją silnika spalinowego. Służy do tłoczenia wody od źródła do stanowisk gaśniczych. Stanowi nieraz podstawowe wyposażenie samochodów gaśniczych wodno-pianowych. Wykorzystana może być do zasilania odpowiednio zabudowanych gaśniczych układów wężowych służących do podawania wodnych i pianowych prądów gaśniczych. Motopompy mogą być przewoźne i przenośne.

Autopompa jest pompą pożarniczą wbudowaną na stałe do samochodu pożarniczego, napędzaną przez silnik tego samochodu. Służy do tłoczenia wody ze zbiornika samochodu lub z zewnętrznych źródeł wody do działka gaśniczego zamontowanego na samochodzie, urządzenia szybkiego natarcia lub do linii wężowych. Różnica między motopompą a autopompą polega przede wszystkim na rodzaju napędu. Motopompę określa się symbolem M, a autopompę symbolem A.